Om Harald Ullman Försäkringsrätt AB

Harald Ullman Försäkringsrätt AB drivs av Harald Ullman, sedan 2003 anställd som gästprofessor i affärsrätt, särskilt försäkringsrätt, vid Affärsjuridiska Programmet, Linköpings universitet.

Harald Ullman har under åren 1972-2007 varit försäkringsjurist i Skandia och därefter If Skadeförsäkring. Arbetet har huvudsakligen varit inriktat på rådgivning avseende skadereglering inom industriförsäkring i Sverige och utlandet och författande av försäkringsvillkor för företagsförsäkring.

 

Verksamhet

  1. Skiljeförfarande – Harald är en ofta anlitad skiljeman i försäkringstvister.
  2. Undervisning – Medverkan i kurser i försäkringsrätt, skadeståndsrätt och entreprenadrätt, ex.vis hos advokatbyråer, industriföretag, försäkringsbolag och branschorganisationer.
  3. Rådgivning – Tillhandahåller genom utlåtanden eller rådgivning sakkunskap i tvister som rör företagsförsäkring, kontraktuell skadeståndsrätt och entreprenadrätt.
  4. Litteratur – Författande av artiklar och böcker i företagsförsäkringsrätt, skadeståndsrätt (inkl. miljöansvar) och entreprenadrätt