Utlåtanden

Sakkunnighetsutlåtanden rörande

  1. Tolkning och tillämpning av försäkringsvillkor inom företagsförsäkring (med tillhörande branschöverenskommelser)
  2. Skadeståndsskyldighet i avtalsförhållanden, t.ex. vid entreprenadskada
  3. Skadeståndsskyldighet utanför avtalsförhållanden, t.ex. vid miljöskada