Försäkring och ansvarsfördelning

 - om förhållandet mellan försäkring och kommersiella entreprenad- och leveransavtal.

Akademisk avhandling (Iustus förlag Uppsala 1999) och uppdaterad förkortad version II (2006).