Produktansvaret

3 uppl. (Iustus förlag Uppsala 2007) Medförfattare: Bertil Bengtsson