Produktansvaret

3 uppl. (Iustus förlag Uppsala 2008) Medförfattare: Bertil Bengtsson