Brandfarliga Heta arbeten

Lärobok för behörighetsutbildning. (Brandskyddsföreningens förlag Stockholm 2009).

Ny helt omarbetad upplaga utkommer under hösten 2014 uppdelad i en elevbok och en fördjupningsbok.