Allehanda om skadestånd i avtalsförhållande

(Jure förlag Stockholm 2019, 3 uppl.). Medförfattare: Bertil Bengtsson och Sven Unger.