Allehanda om skadestånd i avtalsförhållande

(Jure förlag Stockholm 2009). Medförfattare: Bertil Bengtsson och Sven Unger.

Andra upplagan finns nu i bokhandeln.