Säkerhetsföreskrifter i företagsförsäkring - i teorin och praktiken.

Uppsats i antologin Uppsatser om försäkringsavtalslagen (Jure förlag Stockholm 2009).