Säkerhetsföreskrifter i företagsförsäkring

- i teorin och praktiken.

Ingår i antologin Uppsatser om försäkringsavtalslagen (Jure förlag Stockholm 2009).