Strikt ansvar utan stöd av lag

- särskilt om det s.k. farlighetsansvaret.

Juridisk Tidskrift 2009-2010 nr 3.