Heta arbeten och Juridiken

(Brandskyddsföreningens förlag Stockholm 2020)