Uppsatser

Här kan du hämta examensarbeten med Harald Ullman som handledare. Endast uppsatser av speciellt intresse finns här (klicka på rubriken för att ladda ner pdf).

2020

Försäkringsbolags meddelandeplikt

Författare: Johan Partheen

HT 2019/VT 2020

 

2019

Skadereglering vid totalskada på byggnad – i teorin och i praktiken

Författare: Lisa Nilsson

HT 2018/VT 2019

 

2018

Produkters funktionsskador ur ett skadestånds- och försäkringsrättsligt perspektiv – Om säljares skadeståndsskyldighet när levererade produkter är behäftade med funktionsfel, samt om ansvarsförsäkringens betydelse för funktionsfel

Författare: Eric Adamsson

HT 2017/VT 2018


Försäkringsgivarens regressrätt – särskilt om regressbeloppet och regresskrav mot en medförsäkrad.

Författare: Emmy Berglund

HT 2017/VT 2018


Regress enligt RÖ eller leverantörsgarantiundantaget

Författare: Johan Lindblom

HT 2017/VT 2018


2017

Betydelsen av att den försäkrade orsakat skada genom ett oaktsamt agerande – En studie i de varierande aktsamhetskrav som gäller för olika slags egendomsförsäkringar

Författare: Magdalena Olsson

HT 2016/VT 2017


2016

Medförsäkring – Särskilt om det försäkrade intressets betydelse vid medförsäkring

Författare: Anna Tenselius

HT 2015/VT 2016


2015

Skadeståndsansvar och försäkringsskydd vid ekonomisk följdskada
Särskilt om tillämpningen av NL-bestämmelserna

Författare: Victor Berg

HT 2014/VT 2015


2014

The Learned Hand Formula vs. Bonus Pater Familias
En undersökning av culpabedömningens subjektiva del

Författare: Jonatan Heberlein

HT 2013/VT 2014


Bevislättnad i skadeståndsrätten
Vilka är förutsättningarna?

Författare: Anton Källgren

HT 2013/VT 2014


2013

Transporterade eller omvandlade sakskador och viten

Författare: Alexandra Lindholm

HT 2012/VT 2013


Ansvarsfördelning i byggsektorns avtal AB 04 vid skada som träffar tredje man

Författare: Ebba Winqvist
HT 2012/VT 2013


2012

Annan liknande störning enligt 32 kap. 3§ MB - hur långt sträcker sig det strikta ansvaret?

Författare: Marie Eriksson
VT 2012


PEICL och förretagsförsäkring - Skillnader mellan FAL, företagsförsäkringsvillkoren och PEICL

Författare: Jakob Lillmåns
VT 2012


2011

Fullgörelseansvar eller skadeståndsansvar?
Två olika former av kontraktuellt ansvar

Författare: Sanna Hanspers
VT 2011

2010

Culpaansvaret i entreprenadavtal
Culpaansvarets betydelse i AB 04 och ABT 06

Författare: Maria Jannesson
VT 2010


FAL och försäkringsvillkoren
Överensstämmelsen mellan den kombinerade företagsförsäkringens villkor och försäkringsavtalslagen

Författare: Madeleine Eriksson
VT 2010


2009

Vårdslöst framkallande av försäkringsfall - Särskilt om moralklausulen som undantagsbestämmelse i företagsförsäkringen

Författare: Elin Gustafsson
VT 2009


2008

Biförpliktelsernas tillämpningsområden och möjligheterna till identifikation - En studie om FAL:s uppbyggnad och systematik

Författare: Patrik Engberg
VT 2008


Ansvarsfriskrivande orsaksvillkor i försäkringsavtal
En analys av gällande kausalitetsbedömning

Författare: Fredrik Bergqvist
VT 2008


Kan det nya miljöansvaret försäkras?

Författare: Alexander Handell
VT 2008


2007

Den försäkrades räddningsplikt och möjlighet att erhålla ersättning för räddningskostnader

Författare: Anna Apelqvist


Försäkringsförmedlarens ansvar

Författare: Eva Wågberg
VT 2007


2006

Medvetet risktagande i FAL (2005:104)

Författare: Johanna Nordkvist
VT 2006

Dubbelförsäkring och subsidiär försäkring enligt FAL (2005:104) - ur företagsförsäkringsbolagens perspektiv

Författare: Karl Annell
VT 2006


En eller flera skador; det försäkringsrättsliga skadebegreppet

Författare: Jessica Eijvergård
VT 2006