Uppsatser

H√§r kan du h√§mta examensarbeten med Harald Ullman som handledare. Endast uppsatser av speciellt intresse finns h√§r (klicka p√• rubriken f√∂r att ladda ner pdf).

2020

Försäkringsbolags meddelandeplikt

Författare: Johan Partheen

HT 2019/VT 2020

 

2019

Skadereglering vid totalskada p√• byggnad ‚Äď i teorin och i praktiken

Författare: Lisa Nilsson

HT 2018/VT 2019

 

2018

Produkters funktionsskador ur ett skadest√•nds- och f√∂rs√§kringsr√§ttsligt perspektiv ‚Äď Om s√§ljares skadest√•ndsskyldighet n√§r levererade produkter √§r beh√§ftade med funktionsfel, samt om ansvarsf√∂rs√§kringens betydelse f√∂r funktionsfel

Författare: Eric Adamsson

HT 2017/VT 2018


F√∂rs√§kringsgivarens regressr√§tt ‚Äď s√§rskilt om regressbeloppet och regresskrav mot en medf√∂rs√§krad.

Författare: Emmy Berglund

HT 2017/VT 2018


Regress enligt R√Ė eller leverant√∂rsgarantiundantaget

Författare: Johan Lindblom

HT 2017/VT 2018


2017

Betydelsen av att den f√∂rs√§krade orsakat skada genom ett oaktsamt agerande ‚Äď En studie i de varierande aktsamhetskrav som g√§ller f√∂r olika slags egendomsf√∂rs√§kringar

Författare: Magdalena Olsson

HT 2016/VT 2017


2016

Medf√∂rs√§kring ‚Äď S√§rskilt om det f√∂rs√§krade intressets betydelse vid medf√∂rs√§kring

Författare: Anna Tenselius

HT 2015/VT 2016


2015

Skadeståndsansvar och försäkringsskydd vid ekonomisk följdskada
Särskilt om tillämpningen av NL-bestämmelserna

Författare: Victor Berg

HT 2014/VT 2015


2014

The Learned Hand Formula vs. Bonus Pater Familias
En undersökning av culpabedömningens subjektiva del

Författare: Jonatan Heberlein

HT 2013/VT 2014


Bevislättnad i skadeståndsrätten
Vilka är förutsättningarna?

Författare: Anton Källgren

HT 2013/VT 2014


2013

Transporterade eller omvandlade sakskador och viten

Författare: Alexandra Lindholm

HT 2012/VT 2013


Ansvarsfördelning i byggsektorns avtal AB 04 vid skada som träffar tredje man

Författare: Ebba Winqvist
HT 2012/VT 2013


2012

Annan liknande störning enligt 32 kap. 3§ MB - hur långt sträcker sig det strikta ansvaret?

Författare: Marie Eriksson
VT 2012


PEICL och förretagsförsäkring - Skillnader mellan FAL, företagsförsäkringsvillkoren och PEICL

Författare: Jakob Lillmåns
VT 2012


2011

Fullgörelseansvar eller skadeståndsansvar?
Två olika former av kontraktuellt ansvar

Författare: Sanna Hanspers
VT 2011

2010

Culpaansvaret i entreprenadavtal
Culpaansvarets betydelse i AB 04 och ABT 06

Författare: Maria Jannesson
VT 2010


FAL och försäkringsvillkoren
√Ėverensst√§mmelsen mellan den kombinerade f√∂retagsf√∂rs√§kringens villkor och f√∂rs√§kringsavtalslagen

Författare: Madeleine Eriksson
VT 2010


2009

Vårdslöst framkallande av försäkringsfall - Särskilt om moralklausulen som undantagsbestämmelse i företagsförsäkringen

Författare: Elin Gustafsson
VT 2009


2008

Biförpliktelsernas tillämpningsområden och möjligheterna till identifikation - En studie om FAL:s uppbyggnad och systematik

Författare: Patrik Engberg
VT 2008


Ansvarsfriskrivande orsaksvillkor i försäkringsavtal
En analys av gällande kausalitetsbedömning

Författare: Fredrik Bergqvist
VT 2008


Kan det nya miljöansvaret försäkras?

Författare: Alexander Handell
VT 2008


2007

Den försäkrades räddningsplikt och möjlighet att erhålla ersättning för räddningskostnader

Författare: Anna Apelqvist


Försäkringsförmedlarens ansvar

Författare: Eva Wågberg
VT 2007


2006

Medvetet risktagande i FAL (2005:104)

Författare: Johanna Nordkvist
VT 2006

Dubbelförsäkring och subsidiär försäkring enligt FAL (2005:104) - ur företagsförsäkringsbolagens perspektiv

Författare: Karl Annell
VT 2006


En eller flera skador; det försäkringsrättsliga skadebegreppet

Författare: Jessica Eijvergård
VT 2006