Uppsatser

Här kan du hämta examensarbeten med Harald Ullman som handledare. Endast uppsatser av speciellt intresse finns här (klicka på rubriken för att ladda ner pdf).


2018

Produkters funktionsskador ur ett skadestånds- och försäkringsrättsligt perspektiv – Om säljares skadeståndsskyldighet när levererade produkter är behäftade med funktionsfel, samt om ansvarsförsäkringens betydelse för funktionsfel

Författare: Eric Adamsson

HT 2017/VT 2018


Försäkringsgivarens regressrätt – särskilt om regressbeloppet och regresskrav mot en medförsäkrad.

Författare: Emmy Berglund

HT 2017/VT 2018


Skiljedom om RÖ

Författare: Johan Lindblom

HT 2017/VT 2018


2017

Betydelsen av att den försäkrade orsakat skada genom ett oaktsamt agerande – En studie i de varierande aktsamhetskrav som gäller för olika slags egendomsförsäkringar

Författare: Magdalena Olsson

HT 2016/VT 2017


2016

ÄTA-arbeten – En otillåten direktupphandling?

Författare: Moa Heinefeldt

HT 2015/VT 2016


Medförsäkring – Särskilt om det försäkrade intressets betydelse vid medförsäkring

Författare: Anna Tenselius

HT 2015/VT 2016


2015

Skadeståndsansvar och försäkringsskydd vid ekonomisk följdskada
Särskilt om tillämpningen av NL-bestämmelserna

Författare: Victor Berg

HT 2014/VT 2015


Försäkringsgivares och försäkringsförmedlares informationsplikt vid företagsförsäkring

Författare: Ken Jansson

HT 2014/VT 2015


2014

The Learned Hand Formula vs. Bonus Pater Familias
En undersökning av culpabedömningens subjektiva del

Författare: Jonatan Heberlein

HT 2013/VT 2014


Bevislättnad i skadeståndsrätten
Vilka är förutsättningarna?

Författare: Anton Källgren

HT 2013/VT 2014


2013

Transporterade eller omvandlade sakskador och viten

Författare: Alexandra Lindholm

HT 2012/VT 2013


Ansvarsfördelning i byggsektorns avtal AB 04 vid skada som träffar tredje man

Författare: Ebba Winqvist
HT 2012/VT 2013


2012

Annan liknande störning enligt 32 kap. 3§ MB - hur långt sträcker sig det strikta ansvaret?

Författare: Marie Eriksson
VT 2012


PEICL och förretagsförsäkring - Skillnader mellan FAL, företagsförsäkringsvillkoren och PEICL

Författare: Jakob Lillmåns
VT 2012


2011

Fullgörelseansvar eller skadeståndsansvar?
Två olika former av kontraktuellt ansvar

Författare: Sanna Hanspers
VT 2011


ÄTA‐arbeten
Särskilt om beställning och oskälighet

Författare: Johanna Lundin
VT 2011


2010

Culpaansvaret i entreprenadavtal
Culpaansvarets betydelse i AB 04 och ABT 06

Författare: Maria Jannesson
VT 2010


FAL och försäkringsvillkoren
Överensstämmelsen mellan den kombinerade företagsförsäkringens villkor och försäkringsavtalslagen

Författare: Madeleine Eriksson
VT 2010


2009

Vårdslöst framkallande av försäkringsfall - Särskilt om moralklausulen som undantagsbestämmelse i företagsförsäkringen

Författare: Elin Gustafsson
VT 2009


2008

Biförpliktelsernas tillämpningsområden och möjligheterna till identifikation - En studie om FAL:s uppbyggnad och systematik

Författare: Patrik Engberg
VT 2008


Ansvarsfriskrivande orsaksvillkor i försäkringsavtal
En analys av gällande kausalitetsbedömning

Författare: Fredrik Bergqvist
VT 2008


Kan det nya miljöansvaret försäkras?

Författare: Alexander Handell
VT 2008


2007

Den försäkrades räddningsplikt och möjlighet att erhålla ersättning för räddningskostnader

Författare: Anna Apelqvist


Försäkringsförmedlarens ansvar

Författare: Eva Wågberg
VT 2007


2006

Medvetet risktagande i FAL (2005:104)

Författare: Johanna Nordkvist
VT 2006

Dubbelförsäkring och subsidiär försäkring enligt FAL (2005:104) - ur företagsförsäkringsbolagens perspektiv

Författare: Karl Annell
VT 2006


En eller flera skador; det försäkringsrättsliga skadebegreppet

Författare: Jessica Eijvergård
VT 2006