Entreprenörens ansvar och försäkringsplikt enligt AB 04 vid skada som inträffar under entreprenadtiden

Vänbok till Ingrid Arnesdotter, Jure Förslag 2012