Ansvarsförsäkring i kontraktsförhållanden – då och nu

Uppsats i festskriften Bertil Bengtsson 90 år, Jure Förlag 2016.