Regress vid företagsförsäkring

Regress vid företagsförsäkring, Antologin "Försäkringsrättsliga regler och principer”, utgiven av Jure Förlag nov. 2018.