Fastighetsförsäkring - frågor och svar om försäkringsskydd och skadereglering enligt fastighetsförsäkring och annan företagsförsäkring.

Utges i februari 2021 av Byggtjänst Förlag.